EUR07B : ทัวร์แกรนด์อิตาลี เหนือ BEAUTIFUL NORTH ITALY 9 วัน 7 คืน สายการบิน EK •โดโลไมท์ •ทะเลสาบเบรียส •ทะเลสาบมิซูริน่า •เซนต์มักดาเลนา •ทะเลสาบโคโม่ •ดูโอโม่

135,000.00 ฿

Periods
14-22 OCT’23
04-12 OCT’23
02-10 NOV’23
28DEC ’23 – 5 JAN ’24
•เมืองเจนัว •ปอร์โตฟิโน
•เมืองซานตา มาร์เกริตา
•ซิงเคว เทเร่ •เมืองโมเดนา
•เมืองเวอโรน่า •เมืองซีร์มิโอเน่
•โดโลไมท์ •ทะเลสาบเบรียส
•ทะเลสาบมิซูริน่า •เซนต์มักดาเลนา
•ทะเลสาบโคโม่ •ดูโอโม่
ราคารวม
✔️ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
✔️โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
✔️ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าวีซ่า