6 เหตุผลเลือกจองทัวร์กับเรา

บริการของเรา

The best services

OBJECTIVE

เป้าหมาย

1. เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่คนไทย
2. ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวทั่งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. รับจองโรงแรม รีสอร์ท และที่พักต่างๆทั่วโลก
4. จัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบินทั่วโลก
5. รับปรึกษาและให้บริการในการทำวีซ่าเข้าประเทศต่างๆ
6. รับจัดกรุ๊ปเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว สัมนาศึกษาดูงาน จัดเพื่อเป็น ของขวัญหรือโบนัสประจำปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดนำเที่ยว เพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทฯ และ ห้างร้านต่างๆ เป็นต้นไป

หลังการบริการ

ด้วยการระลึกอยู่เสมอว่าการได้มาซึ่งลูกค้าไม่ใช้สิ่งสำคัญเท่ากับการจะรักษาลูกค้าที่มีอยู่ไว้ให้ดีที่สุด นอกจากทางบริษัทฯ จะเน้นที่การให้บริการที่มีมาตรฐานที่ดีเสมอมา เรายังมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบในการให้บริการอย่างยิ่ง และมีการจัดเก็บข้อมูล การแนะนำบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคล  การจัดข้อร้องเรียน เพื่อรองรับและตอบสนองกับลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน  โดยระบบจะสามารถตอบสนองความต้องการทุกอย่างของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามาซื้อบริการของเรา  หรือจนแม้แต่เมื่อการเดินทางของท่านสิ้นสุดและจบลงแล้ว  ท่านจึงมั่นใจได้ว่าการเดินทางทุกครั้งของท่าน จะไม่ใช่การเดินทางเพียงลำพังอีกต่อไป

AFTER SERVICE

COMMENT

คำติชม

ท่านสามารถฝากคำติชม และข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็ปไซด์ รวมถึงบริการต่างๆของเราให้ดียิ่งขึ้น  โดยส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ INFO@SAYYAWETRAVEL.COM  เรายินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งในการรับฟังความคิดเห็นของทุกท่าน ทั้งหมดนี้คือ ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุด ที่เราได้ทำ และจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการเป็นผู้นำที่แตกต่างในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร