ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น Wonder of the North (Tulip) เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน การบินไทย ชมทิวลิปสวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก อะตอมเมียม แวร์ซายส์

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น  ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

 • หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม (เนเธอร์แลนด์)
 • อัมสเตอร์ดัม – จัตุรัสแดม – ย่านเรดไลท์
 • ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเพชร – เมืองกีธูร์น
 • สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ – บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)
 • อะตอมเมียม – นครปารีส (ฝรั่งเศส)
 • พระราชวังแวร์ซายส์ – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

กำหนดการและราคา

กำหนดการเดินทาง

ราคา
22-29 มี.ค. 2562 70,000.-
12-19 เม.ย. 2562 83,000.-
3-10 พ.ค. 2562 72,000.-
4-11 พ.ค. 2562 72,000.-
11-18 พ.ค. 2562 72,000.-
17-24 พ.ค. 2562 72,000.-

เงื่อนไขทัวร์

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

, , , , ,
เรื่องก่อนหน้า
ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน การบินไทย 2562/2019 Romantic Small Village in Alsace France แฟรงเฟิร์ต สตราสบูร์ก แกรนด์อิล โอแบกเน่ โกลมาร์ ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก 3 หมู่บ้านสวย ปารีส แวร์ซายน์
เรื่องถัดไป
ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น ทัวร์ฝรั่งเศส โมนาโก 9 วัน 6 คืน การบินไทย 2562/2019 ช่วงสงกรานต์ เมษายน – มิถุนายน 2562 เจนัว – หมู่บ้าน Saint Paul de Vence มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) นีซ โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด คานส์  เลโบเดอโพรวองซ์ พระราชวังแวร์ซายส์ โบสถ์โนตเตรอดาม

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fill out this field
Fill out this field
โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้

เมนู