ทัวร์ชมดอกทิวลิป 2562/2019 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน การบินไทย ล่องแม่น้ำไรน์ สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ทัวร์ชมดอกทิวลิป 2562/2019 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน การบินไทย

 • เที่ยวแฟรงเฟิร์ต
 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์
 • บรัสเซลล์ จตุรัสกรองปลาซ
 • อะตอมเมียม บรูกจ์
 • หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม
 • อัมสเตอดัม
 • ชมสวนทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ
 • ล่องเรือหลังคากระจก
 • สถาบันเจียรไนเพชร
 • หมู่บ้านกังหันซังสคาน
 • รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต

กำหนดการและราคา

กำหนดการเดินทาง

ราคา
6-14 เม.ย. 2562 102,000.-
26 เม.ย.-4 พ.ค. 2562 98,000.-

เงื่อนไขทัวร์

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

 ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

 ค่าเรือล่องแม่น้ำไรน์ / ค่าเข้าสวนเคอเคนฮอฟ / ค่าล่องเรือหลังคากระจก / ค่ารถไฟ 2nd Class จากฮัมบูรก์ ไปยังเมืองแฟรงค์เฟิร์ต

 ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว

 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

 ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมนี (เชงเก้น)

 ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

, , , ,
เรื่องก่อนหน้า
ทัวร์แคนาดา สงกรานต์ 2562/2019 เที่ยวแกรนด์แคนาดา 10 วัน 7 คืน โดยคาร์เธ่ย์แปซิฟิกเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง แวนคูเวอร์ เที่ยวคัลการี – ทะเลสาบหลุยส์ แม่น้ำซัสแคตเชวัน(Saskatchewan Rover Crossing) Johnston Canyon Icewalk แบมฟ์ ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower ช้อปปิ้ง Outlets โตรอนโต
เรื่องถัดไป
ทัวร์สวิส Swiss Luxury 9 วัน 6 คืน การบินไทย เดินทางช่วงสงกรานต์ 11-19 เมษายน 2562 Glacier Express พักที่ Riffelhaus 1853 เล่นสกี พักที่ Whitepod ทะเลสาบเบลาเซ พักที่ Burgenstock Resort

Related Posts

ไม่พบผลลัพท์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fill out this field
Fill out this field
โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้

เมนู