ทัวร์ยุโรปตะวันออก I Eastern Europe

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 2562/2019 เที่ยว 8 วัน 5 คืน การบินไทย ออสเตรีย ฮังการี สโลวาเกีย เช็ก


🌐 CODE: SS06
✈️Thai Airways 
⏱ 8 วัน 5 คืน
📆22 – 29 มิย.   ราคา 76,000-
📆13 – 20 กค.   ราคา 76,000.-
📆27 กค – 3 สค ราคา 76,000.-
📆10 – 17 สค     ราคา 78,000.-
📆21 – 28 กย.    ราคา 77,000.-
📆12 – 19 I 19-26 ตค 77,000.-
📆23 – 30 พย.   ราคา 77,000.-
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก สาธารณรัฐเชค เยอรมัน 2562/2019 10 วัน การบินไทย ตุลาคม ฮัลสแตท


🌐 CODE: EUR12
✈️Thai Airways 
⏱ 10 วัน 7 คืน
📆7-16 มิ.ย.                     ราคา 89,000.-
📆21-30 มิ.ย. I5-14 ก.ค.   ราคา 98,000.-
📆12-21 ก.ค. I 19-28 ก.ค.ราคา 98,000-
📆2-11 ส.ค. I 10-19 ส.ค.  ราคา 98,000.-
📆16-25 ส.ค. I23 ส.ค.-1 ก.ย.    98,000.-
📆30 ส.ค.-8 ก.ย. I 6-15 ก.ย.     98,000.-
📆20-29 ก.ย. ราคา 99,000.-
📆12-21 ต.ค. ราคา 96,000.-
📆19-28 ต.ค. ราคา 94,000.-
📆25 ต.ค.-3 พ.ย.             ราคา 98,000.-
📆8-17 พ.ย I 15-24 พ.ย. ราคา 97,000.-
📆30 พ.ย.- 9 ธ.ค.           ราคา 88,000.-
📆4-13 ธ.ค.                ราคา 91,000.-
อ่านโปรแกรมทัวร์
Croatia
ทัวร์โครเอเชีย
ทัวร์ยุโรปปีใหม่ 2563/2020
เมนู