ทัวร์อิตาลี เจาะลึกอิตาลี

ทัวร์ออสเตรีย สโลวาเนีย อิตาลี สงกรานต์ 2563/2020 เที่ยวเมืองสวย 11 วัน การบินไทย เวียนนา กราซ ทะเลสาบเบลด ทะเลสาบมิซูริน่า เทือกเขาโดโลไมท์ ฮัลสตัท เซนต์วูอฟ์กัง พระราชวังเชิงบรุนน์


🌐 CODE: EUR39
✈️ Thai Airway  
⏱ 11 วัน 8 คืน
📆 6 – 16 เม.ย 63 ราคา 103,000.-
📆 13-23  เม.ย 63 ราคา 103,000.-  
🔯 เวียนนา I กราซ I คลาเกนเฟิร์ต
🔯 ลูบริยานา I ถ้ำโพสทอยน่า
🔯 ทะเลสาบเบลด
🔯 ทะเลสาบมิซูริน่า I ทะเลสาบเบรียส
🔯 เทือกเขาโดโลไมท์
อ่านโปรแกรมทัวร์
pisa

ทัวร์เจาะลึกอิตาลี 9 วัน การบินไทย 2563/2020 ล่องเรือดอนโดล่า เวนิส ปิซ่า คาปรี ถ้ำ บลูร็อตโต้ ปอมเปอี วาติกัน


🌐 CODE: EUR07
✈️สายการบินไทย
⏱ 9 วัน 6 คืน
📆 17-25 ม.ค. 63          ราคา 90,000.-
📆 24 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 ราคา 90,000.-
📆 31 ม.ค. – 8 ก.พ. 63 ราคา 90,000.-
📆 7-15 I 14-22 ก.พ. 63 ราคา 90,000.-
📆 21-29 ก.พ. 63           ราคา 90,000.-
📆 28 ก.พ. – 7 มี.ค. 63  ราคา 90,000.-
📆 6 – 14 I 13-21 มี.ค. 63 ราคา 90,000.-
📆 20 – 28 มี.ค. 63           ราคา 90,000.-
📆 27 มี.ค. – 4 เม.ย. 63   ราคา 90,000.-
📆 10-18 เม.ย. 63           ราคา 99,000.-
📆 17-25 เม.ย. 63           ราคา 92,000.-
📆 24 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 ราคา 92,000.-
📆 1-9 I 8-16 พ.ค. 63     ราคา 92,000.-
📆 15-23 I 22-30 พ.ค. 63 ราคา 92,000.-
📆 22-30 พ.ค. 63             ราคา 92,000.-
📆 29 พ.ค. – 6 มิ.ย. 63    ราคา 92,000.-
📆 5-13 I 12-20 มิ.ย. 63   ราคา 92,000.-
📆 19-27 มิ.ย. 63             ราคา 92,000.-
📆 26 มิ.ย. – 4 ก.ค. 63    ราคา 92,000.-
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ ทัวร์อิตาลี สวิต(ทัวร์สวิส) ฝรั่งเศส 11 วัน การบินไทย สงกรานต์ อิซ่า เวนิส ยูงเฟรา ปารีส ลูฟร์


🌐 CODE: EUR04
✈️สายการบินไทย
⏱ 11 วัน 8 คืน
📆 25 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 ราคา 109,000.-
📆 1-11 I 8-18 ก.พ. 63 ราคา 109,000.-
📆 15-25 ก.พ. 63          ราคา 109,000.-
📆 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 ราคา 109,000.-
📆 29 ก.พ. – 10 มี.ค. 63 ราคา 109,000.-
📆 7-17 I 14-24 มี.ค. 63  ราคา 109,000.-
📆 21-31 มี.ค. 63            ราคา 109,000.-
📆 10-20 เม.ย. 63         ราคา 112,000.-
📆 18-28 เม.ย. 63           ราคา 110,000.-
📆 25 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 ราคา 110,000.-
📆 พ.ค – มิ.ย 63              ราคา 110,000.-
🔯เวนิส I ปิซ่า I จุงเฟรา I ปารีส
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิส(สวิต) ฝรั่งเศส 10 วัน การบินไทย 2563/2020 โรม โคลอสเซียม วาติกัน ยูงเฟรา ปารีส ขึ้นหอไอเฟล มองต์มาตร์


🌐 CODE: EUR02
✈️สายการบินไทย
⏱ 10 วัน 7 คืน
📆17-26 ม.ค.63      ราคา 99,000.-
📆 21ก.พ.-1มี.ค.63 ราคา 99,000.-
📆 06-15 มี.ค.63     ราคา 99,000.-
📆 20-29 มี.ค.63   ราคา 102,000.-
📆 10-19 เม.ย.63  ราคา 104,000.-
📆 1-10 พ.ค.63     ราคา 102,000.-
📆 22-31พ.ค.63    ราคา 102,000.-
📆 29พ.ค.-7มิ.ย.63 ราคา 102,000.-
📆 5-14 มิ.ย.63        ราคา 102,000.-
📆 19-28มิ.ย.63      ราคา 102,000.-
🔯 เวนิส I ปิซ่า I จุงเฟรา I ปารีส
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลีเหนือ 2563/2020 ช่วงสงกรานต์ เจาะลึกอิตาลี 10 วัน การบินไทย ปอร์โตฟิโน ซิงเควเทเร่ โดโลไมท์ ทะเลสาบมิซูริน่า ทะเลสาบโคโม่


🌐 CODE: EUR07B
✈️Thai Airways 
⏱ 10 วัน 7 คืน
📆 7-16 I 14-23 ก.พ 63 ราคา 90,000.-
📆 21 ก.พ.-1 มี.ค. 63 ราคา 90,000.-
📆 28 ก.พ.-8 มี.ค. 63 ราคา 90,000.-
📆 6-15 I 13-22 มี.ค 63 ราคา 90,000.-
📆 9-18 เม.ย. 63 ราคา 99,000.-
📆 24 เม.ย.-3 พ.ค. 63 ราคา 90,000.-
📆 1-10 I 8-17 I 15-24 พ.ค. 63 ราคา 90,000.-
📆 22-31 พ.ค. 63 ราคา 90,000.-
📆 29 พ.ค.-7 มิ.ย. 63 ราคา 90,000.-
📆 5-14 I 12-21 I 19-28  มิ.ย. 63 ราคา 90,000.-
🔯 ปอร์โตฟิโน่ I หมู่บ้านซิงเควเทเร่
🔯 ปอมเปอี I พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่
🔯 เทือกเขาโดโลไมท์ I ทะเลสาบมิซูริน่า
🔯 ล่องทะเลสาบการ์ดา I เวอโรน่า
อ่านโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อิตาลี 2563

ทัวร์แกรนด์อิตาลี สงกรานต์ 2563/2020 เที่ยวครบ 11 วัน การบินไทย ปอร์โตฟิโน หมู่บ้านซิงเคว เทเร่ ปอมเปอี อามาลฟี่ วาติกัน


🌐 CODE: EUR07A
✈️Thai Airways 
⏱ 11 วัน 8 คืน
📆 31ม.ค.-10 ก.พ.63 ราคา 104,000.-
📆 7-17 ก.พ.63          ราคา 104,000.-
📆 21ก.พ.- 2มี.ค.63   ราคา 104,000.-
📆 6-16 I 20-30 มี.ค.63 ราคา 104,000.-
📆 9-19 เม.ย 63        ราคา 113,000.-
📆 24เม.ย.- 4พ.ค. 63  ราคา 106,000.-
📆 1-11 I 8-18 พ.ค. 63 ราคา 106,000.-
📆 29 พ.ค.-8 มิ.ย. 63    ราคา 106,000.-
📆 19-29 มิ.ย.63           ราคา 106,000.-
🔯 ปอร์โตฟิโน่ I หมู่บ้านซิงเควเทเร่
🔯 ปอมเปอี I อามาลฟี่ I วาติกัน 
อ่านโปรแกรมทัวร์
ทัวร์อัฟริกาใต้
ทัวร์อังกฤษ
เมนู