ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิส จุงเฟรา สงกรานต์ 2563/2020 10 วัน พิชิต 4 ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 3000 ยูงเฟรา ริกิ อินเทอร์ลาเก้น


🌐 CODE: EUR08B
✈️Thai Airways 
⏱ 10 วัน 7 คืน
📆 17-26 ม.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
📆 31 ม.ค. – 9 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
📆 7-16 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
📆 14-23 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
📆 21 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 28 ก.พ. – 9 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 6-15 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 13-22 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 20-29 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 27 มี.ค. – 5 เม.ย. 63 ราคา 115,000.-
📆 3-12 เม.ย. 63 ราคา 121,000.-
📆 ** 8-17 เม.ย. 63 ** ราคา 126,000.-
📆 17-26 เม.ย. 63 ราคา 121,000.-
📆 24 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
📆 1-10 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
📆 8-17 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
📆 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิส สงกรานต์ 2563/2020 การบินไทย เที่ยว 3 ยอดเขา หมู่บ้านแซร์มัท ลอยเคอร์บาด นั่งรถไฟกลาเซียร์ หมู่บ้านวินซ์นาว ลูเซิร์น ขอดเขาริกิ ยอดเขาจุงเฟรา


🌐 CODE: EUR08A
✈️Thai Airways 
⏱ 9 วัน 6 คืน
📆 25 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 ราคา 109,000.-
📆 1-9 ก.พ. 63         ราคา 109,000.-
📆 8-16 ก.พ. 63       ราคา 109,000.-
📆 15-23 ก.พ. 63     ราคา 109,000.-
📆 22 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 ราคา 109,000.-
📆 29 ก.พ. – 8 มี.ค. 63 ราคา 109,000.-
📆 7-15 มี.ค. 63          ราคา 109,000.-
📆 14-22 มี.ค. 63        ราคา 109,000.-
📆 21-29 มี.ค. 63        ราคา 109,000.-
📆 ** 9-17 เม.ย. 63 ** ราคา 119,000.-
📆 ** 12-20 เม.ย. 63 ** ราคา 119,000.-
📆 18-26 เม.ย. 63          ราคา 114,000.-
📆 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 ราคา 114,000.-
📆 1-9 พ.ค. 63               ราคา 114,000.-
📆 9-17 พ.ค. 63             ราคา 114,000.-
📆 16-24 พ.ค. 63           ราคา 114,000.-
📆 23-31 พ.ค. 63           ราคา 114,000.-
📆 6-14 มิ.ย. 63              ราคา 114,000.-
📆 13-21 มิ.ย. 63            ราคา 114,000.-
📆 20-28 มิ.ย. 63            ราคา 114,000.-
📆 27 มิ.ย. – 5 ก.ค. 63   ราคา 114,000.-
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิส สงกรานต์ 2563/2020 การบินไทย 8 วัน พิชิตยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น และจุงเฟรา พักแซร์มัด นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส


🌐 CODE: EUR08
✈️Thai Airways 
⏱ 8 วัน 5 คืน
📆 8-15 ก.พ. 63       ราคา 96,000.-
📆 15-22 ก.พ. 63      ราคา 96,000.-
📆 22-29 ก.พ. 63       ราคา 96,000.-
📆 29 ก.พ.-7 มี.ค. 63 ราคา 96,000.-
📆 7-14 มี.ค. 63        ราคา 96,000.-
📆 21-28 มี.ค. 63      ราคา 96,000.-
📆 25 เม.ย.-2 พ.ค. 63 ราคา 96,000.-
📆 2-9 พ.ค. 63      ราคา 96,000.-
📆 9-16 พ.ค. 63    ราคา 96,000.-
📆 16-23 พ.ค. 63  ราคา 96,000.-
📆 23-30 พ.ค. 63  ราคา 96,000.-
📆 30 พ.ค.-6 มิ.ย. 63 ราคา 96,000.-
📆 6-13 มิ.ย. 63   ราคา 96,000.-
📆13-20 มิ.ย. 63 ราคา 96,000.-
📆20-27 มิ.ย. 63 ราคา 96,000.-
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ ทัวร์อิตาลี สวิต(ทัวร์สวิส) ฝรั่งเศส 11 วัน การบินไทย สงกรานต์ อิซ่า เวนิส ยูงเฟรา ปารีส ลูฟร์


🌐 CODE: EUR04
✈️สายการบินไทย
⏱ 11 วัน 8 คืน
📆 25 ม.ค. – 4 ก.พ. 63 ราคา 109,000.-
📆 1-11 I 8-18 ก.พ. 63 ราคา 109,000.-
📆 15-25 ก.พ. 63          ราคา 109,000.-
📆 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 ราคา 109,000.-
📆 29 ก.พ. – 10 มี.ค. 63 ราคา 109,000.-
📆 7-17 I 14-24 มี.ค. 63  ราคา 109,000.-
📆 21-31 มี.ค. 63            ราคา 109,000.-
📆 10-20 เม.ย. 63         ราคา 112,000.-
📆 18-28 เม.ย. 63           ราคา 110,000.-
📆 25 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 ราคา 110,000.-
📆 พ.ค – มิ.ย 63              ราคา 110,000.-
🔯เวนิส I ปิซ่า I จุงเฟรา I ปารีส
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี สวิส(สวิต) ฝรั่งเศส 10 วัน การบินไทย 2563/2020 โรม โคลอสเซียม วาติกัน ยูงเฟรา ปารีส ขึ้นหอไอเฟล มองต์มาตร์


🌐 CODE: EUR02
✈️สายการบินไทย
⏱ 10 วัน 7 คืน
📆17-26 ม.ค.63      ราคา 99,000.-
📆 21ก.พ.-1มี.ค.63 ราคา 99,000.-
📆 06-15 มี.ค.63     ราคา 99,000.-
📆 20-29 มี.ค.63   ราคา 102,000.-
📆 10-19 เม.ย.63  ราคา 104,000.-
📆 1-10 พ.ค.63     ราคา 102,000.-
📆 22-31พ.ค.63    ราคา 102,000.-
📆 29พ.ค.-7มิ.ย.63 ราคา 102,000.-
📆 5-14 มิ.ย.63        ราคา 102,000.-
📆 19-28มิ.ย.63      ราคา 102,000.-
🔯 เวนิส I ปิซ่า I จุงเฟรา I ปารีส
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์สวิส ปีใหม่ 2563/2020 เคาท์ดาวน์ยุโรป 11 วัน การบินไทย ขึ้น 4 ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น ยุงเฟรา Glacier 3000 ยอดเขาริกิ ลอยเคอร์บาด สปาน้ำแร่


🌐 CODE: EUR08D
✈️สายการบินไทย
⏱11 วัน 8 คืน
📆27 ธ.ค. 2562 – 6 ม.ค. 63 ราคา 139,000
✅แมทเทอร์ฮอร์น
✅ยุงเฟรา I Glacier 3000  I ยอดเขาริกิ
✅ลอยเคอร์บาด I  สปาน้ำแร่
✅Glacier Express I Bernina Express
✅นอนเซอร์แมท I ซูริคก
อ่านโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ยุโรป 2562/2019
เมนู