แกรนด์ฝรั่งเศส 12 วัน

CODE : EUR36

เดินทาง 

27 ก.ค. – 07 ส.ค. 65

135,000.-

 10 – 21 สิงหาคม 65

135,000.-

12 – 23 ตุลาคม 65

135,000.-

เยอรมัน บาวาเรีย ทิโรล 8 วัน

CODE : EUR09

เดินทาง 

23-31 กรกฎาคม 2565

103,000.-

06-14 สิงหาคม 2565

103,000.-

08-16 ตุลาคม 2565

103,000.-

แกรนด์อิตาลีเหนือ 10 วัน 7 คืน

CODE : EUR07B

เดินทาง 

22 – 31 กรกฎาคม 2565

119,000.-

12-21 สิงหาคม 2565

119,000.-

02-11 กันยายน 2565

119,000.-

14-23 ตุลาคม 2565

119,000.-

21-30 ตุลาคม 2565

119,000.-

โครเอเชีย 8 วัน โดยออสเตรียน แอร์ไลน์ 

CODE : 

เดินทาง 

24 – 31 กรกฎาคม 2565

115,000

07 – 14 สิงหาคม 2565

115,000

21- 28 สิงหาคม 2565

115,000

04 – 11 กันยายน 2565

115,000