ทัวร์เทศกาลชมดอกทิวลิป 2563/2020 ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน สงกรานต์ การบินไทย เยอรมัน เบลเยี่ยม แฟรงค์เฟิร์ต ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อาเค่น บรัสเซลล์ สวนเคเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก Keukenhof

฿102,000.00


🌐 CODE:EUR43B
✈️ Thai Airway  
⏱ 9 วัน 6 คืน
📆 19 – 27 มี.ค. 63    ราคา 102,000.-
📆 9 – 17 เม.ย. 63     ราคา 105,000.-
📆 23 เม.ย. – 1 พ.ค. 63 ราคา 102,000.-
📆 30 เม.ย. – 8 พ.ค. 63 ราคา 102,000.-
❄️ ทัวร์เทศกาลชมดอกทิวลิป
❄️ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ I อาเค่น 
❄️บรัสเซลล์ I สวนเคเคนฮอฟ 
❄️ล่องเรือหลังคากระจก 
❄️Keukenhof

รายละเอียด

ทัวร์เทศกาลชมดอกทิวลิป 2563/2020 ทัวร์เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน สงกรานต์ การบินไทย เยอรมัน เบลเยี่ยแฟรงค์เฟิร์ต ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อาเค่น บรัสเซลล์ สวนเคเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก Keukenhof

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เทศกาลดอกทิวลิป เคอเคนฮอฟ 2563/2020

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)
วันที่สอง แฟรงค์เฟิร์ต – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – อาเค่น – มหาวิหารแห่งเมือง
วันที่สาม อาเค่น – บรัสเซลล์ – จัตุรัสกรองปลาซ – อะตอมเมียม – บรูกจ์
วันที่สี่ เมืองมรดกโลกบรูกจ์ – หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม – อัมสเตอดัม
วันที่ห้า สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ – กรุงอัมสเตอดัม – จตุรัสแดม – ล่องเรือหลังคากระจก – สถาบันเจียระไนเพชร
วันที่หก หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน – เบรเมน – เยอรมนี
วันที่เจ็ด เที่ยวชมเมืองเบรเมน – ฮัมบวร์ก – เที่ยวชมเมือง
วันที่แปด ฮัมบวร์ก – รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต – เที่ยวชมเมือง – เดินทางกลับ
วันที่เก้า เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เบลเยี่ยม 2563

19 – 27 มี.ค. 63           ราคา 102,000.-
9 – 17 เม.ย. 63            ราคา 105,000.-
23 เม.ย. – 1 พ.ค. 63    ราคา 102,000.-
30 เม.ย. – 8 พ.ค. 63   ราคา 102,000.-

ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ล่าแสงเหนือ สวีเดน นอร์เวย์ 2563/2020 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน สงกรานต์

โทร 02-107 0525  I  081-102 1100

(จันทร์ – อาทิตย์ )

(07.00 -23.00 น.)

เมนู