ทัวร์สวิส จุงเฟรา สงกรานต์ 2563/2020 10 วัน พิชิต 4 ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ 3000 ยูงเฟรา ริกิ อินเทอร์ลาเก้น

฿115,000.00


🌐 CODE: EUR08B
✈️Thai Airways 
⏱ 10 วัน 7 คืน
📆 17-26 ม.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
📆 31 ม.ค. – 9 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
📆 7-16 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
📆 14-23 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
📆 21 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 28 ก.พ. – 9 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 6-15 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 13-22 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 20-29 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
📆 27 มี.ค. – 5 เม.ย. 63 ราคา 115,000.-
📆 3-12 เม.ย. 63 ราคา 121,000.-
📆 ** 8-17 เม.ย. 63 ** ราคา 126,000.-
📆 17-26 เม.ย. 63 ราคา 121,000.-
📆 24 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
📆 1-10 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
📆 8-17 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
📆 พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563

รายละเอียด

1 ในทัวร์สวิส ที่ดีที่สุด ทัวร์สวิส จุงเฟรา สงกรานต์ 2563/2020 10 วัน ทัวร์สวิส ราคา มีนาคม เมษายน วันแรงงาน เที่ยวสวิส 10 วัน การบินไทย ทัวร์สวิส สงกรานต์

กำหนดการเดินทาง ทัวร์สวิส สงกรานต์

10-19 ม.ค. 63 ราคา 115,000.-
17-26 ม.ค. 63 ราคา 115,000.-
24 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
31 ม.ค. – 9 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
7-16 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
14-23 ก.พ. 63 ราคา 115,000.-
21 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
28 ก.พ. – 9 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
6-15 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
13-22 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
20-29 มี.ค. 63 ราคา 115,000.-
27 มี.ค. – 5 เม.ย. 63 ราคา 115,000.-
3-12 เม.ย. 63 ราคา 121,000.-
** 8-17 เม.ย. 63 ** ราคา 126,000.-
17-26 เม.ย. 63 ราคา 121,000.-
24 เม.ย. – 3 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
1-10 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
8-17 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
15-24 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
22-31 พ.ค. 63 ราคา 121,000.-
29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 63 ราคา 121,000.-
5-14 มิ.ย. 63 ราคา 121,000.-
12-21 มิ.ย. 63 ราคา 121,000.-
19-28 มิ.ย. 63 ราคา 121,000.-
26 มิ.ย. – 5 ก.ค. 63 ราคา 121,000.-

เมนู