ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2563-2020 ทัวร์เจาะลึกนิวซีแลนด์ เที่ยว 9 วัน เกาะเหนือ เกาะใต้ การบินไทย เมารี ถ้ำไวโตโม่ ถ้ำหนอนเรืองแสง นั่งรถไฟสาย TranzAlpine ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟฟ๊อกซ์การ์เซียร์ ควีนทาวน์ มิลฟอร์ดซาวน์

฿120,000.00


🌐 CODE: NZ05
✈️สายการบินไทย TG
⏱ 9 วัน 7 คืน
📆 18-26 ม.ค. 2563 ราคา 128,000.-
📆 15-23 ก.พ. 2563 ราคา 128,000.-
📆 14-22 มี.ค 2563 ราคา 128,000.-
📆 **10-18 เม.ย. 2563 ราคา 126,000.-
📆 **11-19 เม.ย 2563 ราคา 123,000.-
📆 25 เม.ย – 3 พ.ค 2563 ราคา 126,000.-
📆 23-31 พ.ค. 2563 ราคา 120,000.-
📆 20-28 มิ.ย. 2563 ราคา 120,000.-
📆 11-19 ก.ค. 2563 ราคา 120,000.-
❄️เข้าชมศูนย์เมารี I ถ้ำไวโตโม I หนอนเรืองแสง
❄️ เที่ยวเกาะเหนือ บิน มาเกาะใต้
❄️ ควีนส์ทาวน์ ชองแคบมิลฟอร์ด
❄️ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟฟ็อกซ์การ์เซียร์

รายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2563-2020 เที่ยว 9 วัน เกาะเหนือ เกาะใต้ การบินไทย เมารี ถ้ำไวโตโม่ ถ้ำหนอนเรืองแสง นั่งรถไฟสาย TranzAlpine ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟฟ๊อกซ์การ์เซียร์ ควีนทาวน์ มิลฟอร์ดซาวน์

รายการเดินทาง นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2563/2020
วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – โ/อ๊คแลนด์
วันที่สอง โอ๊คแลนด์ – โรโตรัว
วันที่สาม อะโกรโดมฟาร์ม – เรนโบว์สปริง – หมู่บ้านเมารี – Hangi Dinner
วันที่สี่ โรโตรัว – ไวโตโม่ – ถ้ำหนอนเรืองแสง – ไครส์เชิร์ช
วันที่ห้า ไครส์เชิร์ช – รถไฟสายทรานส์อัลไพน์ – อาเธอร์พาสส์ – ารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ
วันที่หก ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ – อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ – ทะเลสาบวาคาติปู – ควีนทาวน์- นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค
วันที่เจ็ด ควีนส์ทาวน์ – มิลเลอร์เลค – ช่องแคปมิลฟอร์ด – ล่องเรือชม ฟยอร์ด – ควีนส์ทาวน์
วันที่แปด ควีนส์ทาวน์ – โอ๊คแลนด์
วันที่เก้า โอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์นิวซีแลนด์ สงกรานต์ 2063-2020

18-26 ม.ค. 63      ราคา 128,000.-
15-23 ก.พ. 63      ราคา 128,000.-
14-22 มี.ค 63       ราคา 128,000.-
**10-18 เม.ย. 63 ราคา 126,000.-
**11-19 เม.ย 63 ราคา 123,000.-
25 เม.ย – 3 พ.ค 63 ราคา 126,000.-
23-31 พ.ค. 63     ราคา 120,000.-
20-28 มิ.ย. 63      ราคา 120,000.-
11-19 ก.ค. 63      ราคา 120,000.-

ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ล่าแสงเหนือ สวีเดน นอร์เวย์ 2563/2020 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน สงกรานต์

โทร 02-107 0525  I  081-102 1100

(จันทร์ – อาทิตย์ )

(07.00 -23.00 น.)

เมนู