ทัวร์โครเอเชีย 2562/2019 10 วัน 7 คืน การบินไทย สโลเวเนีย โครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เวียนา กราซ ดูบรอฟนิก

฿120,000.00


🌐 CODE: EUR38A
✈️สายการบินไทย
⏱10 วัน 7 คืน
📆7 – 16 มิ.ย
📆12 – 21 ก.ค  I 19 – 28 ก.ค
📆26 ก.ค.-4 ส.ค I 9 – 18 ส.ค
📆16 – 25 ส.ค I 23 ส.ค.–1 ก.ย
📆6 – 15 ก.ย    I 13 – 22 ก.ย.
📆20 – 29 ก.ย. I 18 – 27 ต.ค

รายละเอียด

กำหนดการเดินทาง

Period Tour Fare

Adults

Child 4-11

With Bed

Child 4-6

No Bed

SGL Supp No TKT

ADL / CHD

13-20 เมษายน 2562 84,000.- 76,000.- 68,000.- 15,000.- -25,000.-

-18,000.-

27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562
13-20 กรกฎาคม 2562
27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2562
10-17 สิงหาคม 2562
ค่าทัวร์รวม :
เมนู