ทัวร์แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์ 2562/2019 การบินไทย 8 วัน พิชิตยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น และจุงเฟรา

฿99,000.00


🌐 CODE: EUR08
✈️Thai Airways 
⏱ 8 วัน 5 คืน
📆 17-24  พ.ค ราคา 99,000.-
✅ เคเบิ้ลคาร์ แมทเทอร์ฮอร์น
✅ ยอดเขาจุงเฟรา
✅ นั่งรถไฟเข้าแซร์มัทนอนแซร์มัท
เมนู