ทัวร์นอร์เวย์ โปรโมชั่น 2562/2019 เดินทาง พฤษภาคม สวนวิกเกอร์แลนด์ ฟลอม เบอร์เก้น ล่องเรือชมซองฟยอร์ด

฿75,000.00


🌐 CODE: BIGPRO07
✈️Thai Airways 
⏱ 7 วัน 4 คืน
📆3-9 I 10-16 I 24-30 พ.ค 75,000.-
✅ ออสโล I สวนวิกเกอร์แลนด์
✅ ฟลอม I รถไฟสายโรแมนติก
✅ เบอร์เก้น I ล่องเรือชมซองฟยอร์ด
✅ ช็อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
เมนู