ทัวร์เทศกาลชมดอกทิวลิป 2562/2019 โปรโมชั่น เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน การบินไทย เคอเคนฮอฟ กีธูร์น

฿72,000.00


🌐 CODE: BIGPRO 03
✈️Thai Airways 
⏱ 8 วัน 5 คืน
📆 4-11 I 11-18 I 17-25 พ.ค 72,000.-
✅ หมู่บ้านประมงโฟเลนตัม
✅ ล่องเรือหลังคากระจก
✅ ชมเมืองกีธูร์นIพระราชวังแวร์ซายส์
✅ สวนดอกไม้ทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ
เมนู