ทัวร์ล่าแสงเหนือ 2563/2020 กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 10 วัน การบินไทย ล่าแสงเหนือ 3 คืน สวีเดน นอร์เวย์ อบิสโก้ ทรูมเซอ โรงแรมน้ำแข็ง ขับสโนวโมบิล

฿139,000.00


🌐 CODE: EUR48

✈️สายการบินไทย
⏱ 10 วัน 7 คืน
📆 14 – 23 กุมภาพันธ์ 63 ราคา 139,000.-
📆 18 – 27 มีนาคม 63 ราคา 139,000.-
📆 11-20 เมษายน 63 ราคา 144,000.-

❄️ โรงแรมน้ำแข็ง I ทรูมเซอ
❄️สุนัขลากเลื่อน I อบิสโก้
❄️เบอร์เก้น I ออสโล
❄️รถไฟสายโรแมนติก
❄️ ล่าแสงเหนือ 3 คืน I โรงแรมน้ำแข็ง

รายละเอียด

ทัวร์ล่าแสงเหนือ 2563/2020 สวีเดน ทัวร์นอร์เวย์ อบิสโก้ ทรูมเซอ ขับสโนวโมบิล 10 วัน เจาะลึก สแกนดิเนเวีย

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
วันที่สอง เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) – เที่ยวชมเมือง – พิพิธภัณฑ์เรือวาซาซิตี้ฮอลล์ – ช้อปปิ้ง
วันที่สาม บินสู่เมืองคิรูนา – โรงแรมน้ำแข็ง – ขี่สโนว์โมบิล – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (1)
วันที่สี่ สุนัขลากเลื่อน – อุทยานแห่งชาติอบิสโก – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (2)
วันที่ห้า เดินทางสู่เมืองนาร์วิก (นอร์เวย์) – ทรูมเซอ – ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (3)
วันที่หก เที่ยวชมเมือง – ยอดเขาสโตรสไตเนิน – บินสู่เบอร์เก้น
วันที่เจ็ด เบอร์เก้น – โวส – รถไฟสายโรแมนติก – ฟลอม – เกโล่
วันที่แปด เกโล่ – กรุงออสโล – ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
วันที่เก้า เที่ยวชมกรุงออสโล – สนามบินการ์ดเดอมูน – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่สิบ เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง ล่าแสงเหนือ สงกรานต์ 2563/2020

14 – 23 กุมภาพันธ์ 63 ราคา 139,000.-
18 – 27 มีนาคม 63 ราคา 139,000.-
11-20 เมษายน 63 ราคา 144,000.-

ติดต่อสอบถาม จองทัวร์ล่าแสงเหนือ สวีเดน นอร์เวย์ 2563/2020 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน สงกรานต์

โทร 02-107 0525  I  081-102 1100

(จันทร์ – อาทิตย์ )

(07.00 -23.00 น.)

เมนู