ทัวร์สวิส ปีใหม่ 2563/2020 เคาท์ดาวน์ยุโรป 11 วัน การบินไทย ขึ้น 4 ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น ยุงเฟรา Glacier 3000 ยอดเขาริกิ ลอยเคอร์บาด สปาน้ำแร่

฿139,000.00


🌐 CODE: EUR08D
✈️สายการบินไทย
⏱11 วัน 8 คืน
📆27 ธ.ค. 2562 – 6 ม.ค. 63 ราคา 139,000
✅แมทเทอร์ฮอร์น
✅ยุงเฟรา I Glacier 3000  I ยอดเขาริกิ
✅ลอยเคอร์บาด I  สปาน้ำแร่
✅Glacier Express I Bernina Express
✅นอนเซอร์แมท I ซูริคก

รายละเอียด

ทัวร์สวิส ปีใหม่ 2563/2020 เคาท์ดาวน์ยุโรป 11 วัน การบินไทย ขึ้น 4 ยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น ยุงเฟรา Glacier 3000 ยอดเขาริกิ ลอยเคอร์บาด สปาน้ำแร่

กำหนดการเดินทางทัวร์สวิส

27 ธ.ค. 62 กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
28 ธ.ค. 62 ซูริค – ลูเซิรน์ – หมู่บ้านวิทซ์นาว – ขึ้นยอดเขาริกิ – คูร์
29 ธ.ค. 62 คูร์ – BERNINA EXPRESS – ทิราโน่ – ลูกาโน่
30 ธ.ค. 62 ลูกาโน่ – ทะเลสาบเบลาเซ – อินเทอลาเก้น
31 ธ.ค. 62 กรินเดอวาลด์ – ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) – เลาเทรอบรุนเน่น – เมืองอินเทอลาเก้น
1 ม.ค. 63 เมืองอินเทอลาเก้น – พิชิตยอดเขา Glacier 3000 – มงเทรอซ์
2 ม.ค. 63 มงเทรอซ์ – ลอยเคอร์บาด – สปาน้ำแร่ – ทาสซ์ – แซร์มัท
3 ม.ค. 63 แซร์มัท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
4 ม.ค. 63 แซร์มัท – นั่งรถไฟ Glacier Express สู่เมืองอันเดอร์แมท – ซูริค
5 ม.ค. 63 สนามบินซูริค – กลับกรุงเทพฯ
6 ม.ค. 63 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดการเดินทาง

27 ธ.ค. 2562 – 6 ม.ค. 2563 139,000.- (ช่วงปีใหม่ ) 

ติดต่อสอบถาม จองทัวร์สวิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ปีใหม่ 2563/2020 

เคาท์ดาวน์สวิสเซอร์แลนด์

โทร 02-107 0525  I  081-102 1100

(จันทร์ – อาทิตย์ )

(07.00 -23.00 น.)

เมนู