โหลดโปรแกรมทัวร์

ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีของแสงเหนือ จะหนีไม่ได้ที่จะนึกถึงเป็นประเทศแรก นั้นคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ กับแพคเกจทัวร์ยุโรป ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงที่ดีที่สุดในการล่าแสงเหนือ

ในปี 2565-2566 (2022-2023)

 

รายละเอียดทัวร์ยุโรป ล่าแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ 2022-2023

วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม (สวีเดน)
 • 22.30 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ Check-in เคาน์เตอร์สายการบินไทย H/J  เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
วันที่ 2 สต็อกโฮล์ม – เที่ยวชมเมือง – แกมล่าสตอน – พิพิธภัณฑ์วอซ่า
 
 • 01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
 • 06.55 น. ถึงท่าอากาศยานอาลันด้า กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน การเข้าสู่กลุ่มประเทศเชงเก้น  (Schengen Visa) จะทำการตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานอาลันด้า
 • นำคณะเที่ยวชมกรุงสต็อกโฮล์ม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เกาะแกมล่าสตอน ย่านเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง พระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสาน ตั้งอยู่ริมน้ำตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก บันทึกภาพเมืองสวยจากจุดชมวิว 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย คณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa เป็นเรือที่ถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก Scandic Central hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

re magna aliquam erat volutpat.

วันที่ 3 สต็อกโฮล์ม – บินสู่เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) – โบสถ์อัลล์กรีสคิร์คยา – บ้านเฮิปดิร์ – คอนเสิร์ตฮอลล์ฮาร์ปา

 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 12.55 น. บินสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ FI 307 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 3.15 ชั่วโมง)
 • 15.10 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากมีควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก เมืองหลวงอันงามสง่าของชาวไอซ์แลนด์
 • เที่ยวชมเมืองเรคยาวิก (Reykjavik) เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งศิลปะ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ คอนเสิร์ตฮอลล์ฮาร์ปา (Harpa) และโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) ผู้ที่มีความหลงไหลในทัศนศิลป์ จะได้ชมรูปปั้นที่น่าประทับใจมากมาย ทั้งประติมากรรมและศิลปะตามท้องถนนทั่วเมืองเรคยาวิก บ้านเฮิปดิร์ (Höfði House) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ เขตย่านท่าเรือเก่าที่ยังคงกลิ่นอายของวิถีชีวิตของผู้คน
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำคณะพัก Fosshotel Reykjavik Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

 

วันที่ 4 โกลเด้นเซอร์เคิล – น้ำตกกูลล์ฟอสส์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ซิงเควลลีร์ – Aurora Hunting (ล่าแสงเหนือ)

 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 09.00 น. นำเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัว และม้าไอซ์แลนด์ หากินอยู่ตามธรรมชาติ 3 สถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดชม 1. น้ำตกกูลล์ฟอสส์ หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ 2. น้ำพุร้อนธรรมชาติเกย์ซีร์ น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุก ๆ 7-10 นาที 
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย 3. นำท่านชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์ และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร เดินทางกลับสู่เรคยาวิก
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำคณะพัก Fosshotel Reykjavik Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

 

ค่ำคืนนี้นำท่านสู่กิจกรรมล่าแสงเหนือ รถนำท่านเดินทางออกนอกเมืองเพื่อให้ปลอดจากแสงไฟ ในเขตอุทยานซิงเควลลีร์ (Þingvellir) แสงเหนือ หรือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเชต บริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยุ่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศไอซ์แลนด์รวมอยู่ด้วย มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชั้นบรรยากาศเหนือพื้นโลกไปราว 100-300 ก.ม. โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด และอยู่ในระหว่าง เดือนกันยายน-เดือนเมษายน ของทุกปี

 
วันที่ 5 South Shore – น้ำตกสโกการ์ – น้ำตกเซลยาลันน์ – หมู่บ้านวิก – หาดทรายดำ – เคิร์คยูแบร์
 
 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 09.00 น. ท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วยทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ มีภูเขาไฟ Eyjafjallajokull เด่นตระหง่านเป็นฉากหลัง และเป็นภูเขาไฟที่ยังมีการปะทุอยู่ตลอดเวลา แวะถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยาแลนส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร และน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ สโกการ์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหว เดินทางต่อสู่หมู่บ้านวิก (Vik)

 

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย หมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บ้านเล็ก ๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ชมหาดทรายสีดำ เต็มไปด้วยเม็ดกรวดทรายสีดำสนิท จนชาวไอซ์แลนด์เรียกกันว่า Black Sand Beach อันเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวแท่งหินบะซอลต์ ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกนี้ เหมาะแก่การบันทึกภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดู เดินทางสู่เคิร์คยูแบร์
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำคณะพัก Hotel Klauster  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6 เคิร์คยูแบร์ – CRYSTAL CAVE – โจกุลซาร์ลอน (ไอซ์เบิร์ก) – ขับ SNOWMOBILE บนธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
 
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 09.00 น. นำท่านชมถ้ำคริสตัล (Crystal Cave) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็ง สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถ้ำน้ำแข็ง จึงสามารถทำได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็งคือก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้ (ขอสงวนสิทธิ์เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในการเข้าชมถ้ำคริสตัล เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการเข้าชมของถ้ำคริสตัล) 
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • 13.00 น. เข้าสู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่สุดของไอซ์แลนด์ รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมา เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกนี้ ไดมอนด์บีช ให้ท่านได้แอคชั่นเก๋ ๆ ไปกับก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แตกตัวและล่องลอยสู่ชายหาด 

 

 
 • 14.00 น. นำท่านสนุกกับกิจกรรมอันเป็นประสบการณ์ใหม่กับคำเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ หากท่านยังไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน้ำแข็ง” “ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง” หลายประเทศในสแกนดิเนเวียท่านอาจเคยสัมผัสประสบ การณ์นี้ แต่เป็นการขับไปบนทะเลสาบที่เกาะตัวจนกลายเป็นน้ำแข็ง หรือในแม่น้ำที่เย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง แม้แต่ทุ่งหิมะท่ามกลางป่าสน แต่ที่ไอซ์แลนด์นี้คือ ธารน้ำแข็งชื่อ  VATNAJOKULL มีขนาด 8,100 ตร.กม. เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนาเฉลี่ย 400 เมตร ถึง 1,000 เมตร (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำคณะพัก Hotel Klaustur  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 7 สเกฟตาเฟลล์ – เซลฟอสส์ – อาบน้ำแร่บลูลากูน 
 
 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • 08.00 น. เดินทางสู่ เซลฟอสส์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโอลฟุซาทางตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ กำลังมีการปรับโฉมครั้งสำคัญด้วยการก่อสร้างอาคารเก่าแก่จำนวน 35 หลัง ให้เป็นเมืองมรดกทางวัฒนธรรม อาคารทั้งหมดได้รับการติดฉลากสิ่งแวดล้อม NORDIC SWAN เป้าหมายให้ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม
 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางเข้าสู่ บลูลากูน สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับโลก กิจกรรมที่ทุกท่านรอคอยได้แก่ “บลูลากูน” บ่อน้ำแร่ร้อนและสปาที่โด่งดังระดับโลก สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการันตีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติของบลูลากูน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หลังจากที่มีการวิจัยว่าน้ำแร่นี้ดีต่อผิวพรรณ โดยมีแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักคือ ซิลิโคน สาหร่ายทะเล และเกลือธรรมชาติ โดยรักษาความร้อนในน้ำแร่นี้อยู่ที่ 37-39 องศาเซลเซียส 
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำคณะพัก Hotel Keflavik airport หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 
วันที่ 8 สนามบินเคฟลาวิก –  ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน กาสทรัป (เดนมาร์ก) – กลับสู่ประเทศไทย
 
 • 05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • Check-out คณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางกลับ 
 • 07.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI 204
 • 12.00 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กาสทรัป โคเปนเฮเก้น รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
 • 13.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 951
 
วันที่ 9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
 • 06.20 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ 4-11 ปี (เสริมเตียง)

เด็กอายุ 4-11 ปี    (ไม่เสริมเตียง)

พักห้องเดี่ยว

ไม่ใช้ตั๋วหักคืน

05-13 พฤศจิกายน 2565

175,000.-

157,000.-

140,000.-

17,000.-

38,000.-/28,500.-

03 – 11 ธันวาคม 2565

175,000.-

157,000.-

140,000.-

17,000.-

38,000.-/28,500.-

25 ธ.ค. 2565 – 02 ม.ค. 2566

179,000.-

161,700.-

144,000.-

17,000.-

40,000.-/30,000.-

21 – 29 มกราคม 2566

175,000.-

157,000.-

140,000.-

17,000.-

38,000.-/28,500.-

11 – 19 กุมภาพันธ์ 2566

175,000.-

157,000.-

140,000.-

17,000.-

38,000.-/28,500.-

18 – 26 มีนาคม 2566

175,000.-

157,000.-

140,000.-

17,000.-

38,000.-/28,500.-

08- 16 เมษายน 2566

179,000.-

161,700.-

144,000.-

17,000.-

40,000.-/30,000.-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *