ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน การบินไทย 2562/2019 Romantic Small Village in Alsace France แฟรงเฟิร์ต สตราสบูร์ก แกรนด์อิล โอแบกเน่ โกลมาร์ ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก 3 หมู่บ้านสวย ปารีส แวร์ซายน์

ทัวร์เยอรมัน ทัวร์ฝรั่งเศส สงกรานต์

  • Romantic Small Village in Alsace France
  • แฟรงเฟิร์ต สตราสบูร์ก แกรนด์อิล
  • โอแบกเน่ โกลมาร์ ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก
  • 3 หมู่บ้านสวย
  • ปารีส แวร์ซายน์

กำหนดการและราคา

กำหนดการเดินทาง

ราคา
2-9 มี.ค.2562 71,000.-
11-18 พ.ค.2562 71,000.-
18-25 พ.ค.2562 71,000.-
25พ.ค.-1มิ.ย.2562 71,000.-
8-15 มิ.ย.2562 71,000.-
21-28 มิ.ย.2562 71,000.-

เงื่อนไขทัวร์

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561

ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ค่าเข้าชม Chateau Haut Koenigsborg, พระราชวังแวร์ซายน์ (ไม่มีไกด์) ตั๋วรถไฟTGV 2nd เข้าสู่ปารีส

ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ  “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้น)

ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

, , ,
เรื่องก่อนหน้า
ทัวร์สวิส Swiss Luxury 9 วัน 6 คืน การบินไทย เดินทางช่วงสงกรานต์ 11-19 เมษายน 2562 Glacier Express พักที่ Riffelhaus 1853 เล่นสกี พักที่ Whitepod ทะเลสาบเบลาเซ พักที่ Burgenstock Resort
เรื่องถัดไป
ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น Wonder of the North (Tulip) เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน การบินไทย ชมทิวลิปสวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก อะตอมเมียม แวร์ซายส์

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fill out this field
Fill out this field
โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้

เมนู