ทัวร์ฟินแลนด์ แสงเหนือ สงกรานต์ 2562/2019 บินฟินแอร์ 8 วัน 6 คืน เดินทาง 11-18 เมษายน 2562 การันตีนอนบ้านอิกลู Kakslauttanen นั่งเรือตัดน้ำแข็ง หมู่บ้านซานตาครอส ขับสโนวโมบิล ฮัสกี้ฟาร์ม กวางเรนเดีย ปราสาทน้ำแข็ง ลุ้นแสงออโรร่า

ทัวร์ฟินแลนด์ สงกรานต์ 2562/2019 บินฟินแอร์ 8 วัน 6 คืน

เดินทาง 11-18 เมษายน 2562

 • การันตีนอนบ้านอิกลู Kakslauttanen
 • ราคา 139,000 บาท
 • นั่งสุนัขลากเลื่อน ฮัสกี้ฟาร์ม
 • Snow Castle ปราสาทน้ำแข็ง
 • ขับ Snowmobile
 • นั่งเรือตัดน้ำแข็ง Sampo Icebreaker
 • หมู่บ้านซานตาครอส
 • Reindeer Sleigh I นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • ทาลลินน์ เที่ยวชมเมืองปอร์โว
 • บินโดยสายการบินฟินแอร์
 • หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทาง
 • มีเพียง 1คณะเท่านั้น!!
 • ออกเดินทางวันที่ 11-18 เมษายน 2562

กำหนดการและราคา

กำหนดการเดินทาง

11 – 18 เมษายน 2562

ค่าทัวร์ต่อท่าน :
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ

เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ

เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ

พักห้องเดี่ยว (Single room) จ่ายเพิ่มท่านละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ผู้ใหญ่หักท่านละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน เด็กหักท่านละ

139,000.-

125,000.-

111,000.-

23,000.-

-35,000.-

-30,000.-

เงื่อนไขทัวร์

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ SAMPO Icebreaker / Snowmobile / Husky Safari / Snow Castle /
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฟินแลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

      (สายการบินฟินแอร์ เข้มงวดเรื่องน้ำหนักกระเป๋า ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

, , , ,
เรื่องก่อนหน้า
ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ 2562/2019 ล่าแสงเหนือ อบิสโก้ ลอฟโฟเท่น ทรอมโซ่ LOFOTEN 11 วัน การบินไทย มกราคม – เมษายน ทัวร์แสงเหนือสงกรานต์ ABISKO-LOFOTEN-TROMSO
เรื่องถัดไป
ทัวร์แคนาดา สงกรานต์ 2562/2019 เที่ยวแกรนด์แคนาดา 10 วัน 7 คืน โดยคาร์เธ่ย์แปซิฟิกเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง แวนคูเวอร์ เที่ยวคัลการี – ทะเลสาบหลุยส์ แม่น้ำซัสแคตเชวัน(Saskatchewan Rover Crossing) Johnston Canyon Icewalk แบมฟ์ ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower ช้อปปิ้ง Outlets โตรอนโต

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fill out this field
Fill out this field
โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้

เมนู