ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น ทัวร์ฝรั่งเศส โมนาโก 9 วัน 6 คืน การบินไทย 2562/2019 ช่วงสงกรานต์ เมษายน – มิถุนายน 2562 เจนัว – หมู่บ้าน Saint Paul de Vence มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) นีซ โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด คานส์  เลโบเดอโพรวองซ์ พระราชวังแวร์ซายส์ โบสถ์โนตเตรอดาม

ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น  ทัวร์ฝรั่งเศส โมนาโก 9 วัน 6 คืน

 • เจนัว – นีซ ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
 • หมู่บ้าน Saint Paul de Vence – มองเตกาโล (รัฐโมนาโก) – นีซ
 • กราซ – โรงงานน้ำหอมฟราโกนาร์ด – คานส์
 • เลโบเดอโพรวองซ์ – เมืองอาวีญงอาวีญง – หมู่บ้านกอร์ด
 • ปงต์ดูการ์  นครปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์
 • โบสถ์โนตเตรอดาม

กำหนดการและราคา

กำหนดการเดินทาง

ราคา
10-18 พ.ค. 2562 80,000.-
7-15 มิ.ย. 2562 80,000.-

เงื่อนไขทัวร์

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้น)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
, , , ,
เรื่องก่อนหน้า
ทัวร์ยุโรปโปรโมชั่น Wonder of the North (Tulip) เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน การบินไทย ชมทิวลิปสวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก อะตอมเมียม แวร์ซายส์
เรื่องถัดไป
ประเทศโครเอเชีย I CROATIA

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fill out this field
Fill out this field
โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้

เมนู