ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 2562/2019 Russia Aurora Hunting 9 Days Murmansk มกราคม-มีนาคม 2562จัตุรัสแดง (Red Square) “เลนิน” The Lenin Icebreaker หมู่บ้านซามิ เยี่ยมชมฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ECO HOME HOTEL ขับสโนโมว์บิล ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ หรือปีเตอร์ฮอฟ นำเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ & พระราชวังฤดูหนาว เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) หมู่บ้านพุชกิ้น (Pushkin Village) รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ที่วัง Nikolaevsky Palace เชิญลิ้มชิมรสไข่ปลาคาเวียร์, เหล้าว้อดก้า หรือ แชมเปญ พร้อมฟังเสียงเพลงและดนตรีขับกล่อมในแบบรัสเซียพื้นเมือง


CODE : EUR28

 

กำหนดการเดินทาง ราคา 
17 – 25 ม.ค.  2562 112,000.-
14 – 22 มี.ค. 2562 112,000.-
14 – 22 ก.พ.  2562 107,000.-

 

Read More
เมนู