ทัวร์แคนาดา สงกรานต์ 2562/2019 เที่ยวแกรนด์แคนาดา 10 วัน 7 คืน โดยคาร์เธ่ย์แปซิฟิกเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง แวนคูเวอร์ เที่ยวคัลการี – ทะเลสาบหลุยส์ แม่น้ำซัสแคตเชวัน(Saskatchewan Rover Crossing) Johnston Canyon Icewalk แบมฟ์ ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower ช้อปปิ้ง Outlets โตรอนโต

ทัวร์แกรนด์แคนาดา วันสงกรานต์ 2562/2019 ครบ 10 วัน นอนเลคหลุยส์

 • เข้า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, ค่าตั๋วเข้า Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตั๋วขึ้น CN Tower
 • ***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว***
 • ***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน้ำตก***
 • แวนคูเวอร์ –  เที่ยวคัลการี – ทะเลสาบหลุยส์ อัญมณีเม็ดงามแห่งเทือกเขาร็อคกี้
 • แม่น้ำซัสแคตเชวัน(Saskatchewan Rover Crossing)
 • Johnston Canyon Icewalk  แบมฟ์
 • เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาซัลเฟอร์  เมืองคัลการี
 • ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า  ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าบน Skylon Tower
 •  ช้อปปิ้ง Outlets

กำหนดการและราคา

กำหนดการเดินทาง

ราคา
12-21 เมษายน 2562 155,000.-

 

เงื่อนไขทัวร์

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (BKK-HKG-YVR // YYZ-HKG-BKK) รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางแวนคูเวอร์-คัลการี / คัลการี-โตรอนโต้
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานแคนาดา ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ : 10-15 ท่านใช้รถเล็ก

15-20 ท่านใช้รถขนาด 33 ที่นั่ง  / 21-40 ท่านใช้รถขนาด 50 ที่นั่ง

 • ค่าตั๋วเข้า Capilano, ค่า Ferry ไปเกาะวิคตอเรีย, ค่าตั๋วเข้า Butchart Gardens, ค่า Gondola, ค่าตั๋วขึ้น CN Tower
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน

***พัก Fairmont Chateau Lake Louise 1 คืน ห้องแบบเมาเท่นวิว***

***พัก Sheraton on the Falls Hotel หรือระดับเทียบเท่า 1 คืน ห้องแบบวิวน้ำตก***

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละแห่ง
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช กำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2$ CAD / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา (ยื่นผ่านตัวแทน VFS)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว

-หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์

 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
, , , ,
เรื่องก่อนหน้า
ทัวร์ฟินแลนด์ แสงเหนือ สงกรานต์ 2562/2019 บินฟินแอร์ 8 วัน 6 คืน เดินทาง 11-18 เมษายน 2562 การันตีนอนบ้านอิกลู Kakslauttanen นั่งเรือตัดน้ำแข็ง หมู่บ้านซานตาครอส ขับสโนวโมบิล ฮัสกี้ฟาร์ม กวางเรนเดีย ปราสาทน้ำแข็ง ลุ้นแสงออโรร่า
เรื่องถัดไป
ทัวร์ชมดอกทิวลิป 2562/2019 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน การบินไทย ล่องแม่น้ำไรน์ สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือหลังคากระจก ช่วงวันหยุดสงกรานต์

Related Posts

ไม่พบผลลัพท์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fill out this field
Fill out this field
โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้

เมนู