ST08 : ทัวร์นครศรีธรรมราช หมู่บ้านคีรีวง ไอ้ไข่ 3 วัน 2 คืน I โดยสายการบินไทยสไมล์

8,999.00 ฿

  • ทัวร์ 3 วัน 2 คืน
  • มีไกด์ดูแลตลอดทริป
  • พระธาตุเมืองนครฯ
  • ศาลหลักเมือง
  • วัดนางพระยา
  • วัดธาตุน้อย (วัดพระธาตุน้อย)
  • วัดเจดีย์
  • หมู่บ้านคีรีวง