ST07 : ทัวร์เชียงราย สามเหลี่ยมทองคำ เชียงแสน ดอยแม่สลอง 3 วัน 2 คืน I โดยสายการบินไทยสไมล์

17,900.00 ฿

  • เดินทาง 3 วัน 2 คืน 
  • โดยสายการบินไทยสไมล์
  • แม่สาย
  • สามเหลี่ยมทองคำ
  • เชียงแสน
  • ดอยแม่สลอง
  • ดอยตุง
  • ไร่ชาฉุยฟง
  • วัดร่องขุน
  • วัดร่องเสือเต้น