ST03 : ทัวร์นคร พัทลุง หาดใหญ่ วัดไอ้ไข่ 3 วัน 2 คืน I โดยสายการบินไทยสไมล์

16,500.00 ฿

  • พระธาตุเมืองนครฯ
  • นครหลักเมือง
  • หมู่บ้านคีรีวง
  • หาดขนอม
  • วัดเจดีย์
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทะเลน้อย
  • หาดใหญ่
  • สตรีทอาร์ต
  • หาดสมิลา