ST01A: ทัวร์เชียงใหม่ ปีใหม่ 2564/2021 เที่ยว 3 วัน 2 คืน I โดยสายการบิน ไทยสไมล์

16,500.00 ฿


 • 3 วัน 2 คืน 
 • รวมทุกอย่าง มีไกด์ดูแล
 • แม่กำปอง
 • วัดพระธาตุดอยคำ
 • สักการะหลวงพ่อทันใจ
 • วัดอุโมงค์
 • วัดต้นแกว๋น
 • ปางช้างแม่แตง
 • hikoki Land
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
 • I love Flower Farm