D34 ทัวร์ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ หลังโควิด เที่ยว 9 วัน 6 คืน การบินไทย

153,000.00 ฿

เดินทาง : 
12-20 ตุลาคม 2564 ราคา 153,000.-
04-12 ธ.ค. 2564 ราคา 153,000.-
25 ธ.ค. 64–02 ม.ค. 65 ราคา 158,000.-
01-09 ก.พ. 2565 ราคา 153,000.-
12-20 ก.พ. 2565** ราคา 153,000.-
19-27 มี.ค. 2565** ราคา 153,000.-
09-17 เม.ย. 2565** ราคา 158,000.-

เปลี่ยนเครื่องที่เดนมาร์ก I สวีเดน
ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา
เคิร์คจูเฟล I มล่องเรือชมวาฬ
บอร์กาเนส I บ่อน้าร้อน I น้้ำตกเฮินฟอซ่า
โกลเด้นเซอร์เคิล I น้ำตกกูลล์ฟอสส์
ซิงเควลลีร์ I น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ I ล่าแสงเหนือ
South Shore I น้ำตกสโกการ์ I น้ำตกเซลยาลันด์
หมู่บ้านวิก I หาดทรายสีดา I เขตอุทยานฯสกาฟตาเฟล
โจกุลซาร์ลอน I ถ้าคริสตัล (Ice Cave)
ขับสโนว์โมบิล I ธารน้าแข็งวัธนาโจกุล I เซลฟอส์ส
ล่าแสงเหนือ I อาบน้าแร่บลูลากูน