Croatia

ประเทศโครเอเชีย I CROATIA

ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย รายการจุดเด่นของโปรแกรมนี้

 • เมืองกราซ ได้รับเลือกโดย UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก และเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรปปี ค.ศ. 2003
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเบลด ตัวทะเลสาบเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบฮินจ์ (Bohinj Glacier) ในยุคน้ำแข็ง
 • ชมถ้ำโพสทอยน่า เปิดให้บริการมากว่า 188 ปี และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 31 ล้านคน เป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป
 • อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตั้งอยู่ในกลางของประเทศ ถูกค้นพบขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าที่จัดไว้เป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน้ำตกที่สูงตระหง่าน
 • เมืองดูบรอฟนิก ผ่านอาณาเขตดินแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ผ่านเมืองสตอน ที่มีฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมอยู่มากมาย
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยู่ที่จุดชมวิวของแต่ละแห่งไม่ซ้ำแบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสูง 405 เมตร
 • กรุงลูบลิยานา (Ljubljana) เข้าสู่จัตุรัสเพรเซเรน จัตุรัสกลางเมืองเป็นจัตุรัสที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับจัตุรัสบันไดสเปนในกรุงโรม
 • มหาวิหารเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1431-ค.ศ.1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม
 • เมืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ
 • เที่ยวชมในเขตเมืองโบราณสปลิต อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้างในราวศตวรรษที่ 3
 • ชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate), น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน
เมนู